De gemeente Heerlen en de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen hebben de Quick Scan Toegankelijkheid gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de openbare ruimte voor minder valide mensen. Zij hebben zich als doel gesteld om Heerlen toegankelijker te maken.

 

Smalle stoepen, geparkeerde fietsen en andere objecten op de weg: het zijn allemaal obstakels die mindervaliden dagelijks tegenkomen. In Nederland wonen ruim 2 miljoen Nederlanders met een beperking, variërend van slechtziend, blind of doof tot lichamelijke, verstandelijke of psychische problemen. Door de vergrijzing en het feit dat we langer leven, zal dit aantal verder toenemen. Een leefbare, gezonde openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Onder de noemer ‘Onbeperkt Meedoen’ hebben het kabinet, de gemeenten en belangenorganisaties zich doelen geformuleerd voor een samenleving zonder drempels. Een samenleving waarin iedereen volwaardig kan participeren.

 

De Quick Scan Toegankelijkheid kijkt o.a. naar de breedte van de stoepen en het aantal objecten op de stoep. Door een automatische analyse worden de karakteristieken beoordeeld en gewogen.  Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van vier kwaliteitsniveaus.

 

cedc22a797ff62ffea2e2733635c211c.png

 

Ook geïnteresseerd in de Quick Scan Toegankelijkheid? Kijk hier voor meer info.