De toegankelijkheid van historische kernen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Vijfheerenlanden. We spraken met Aldo Kivits, Beleidsadviseur over de toegankelijkheid van de openbare ruimtes in Vijfheerenlanden en mogelijkheden om deze te verbeteren aan de hand van de Quickscan toegankelijkheid.

 

Objecten op de stoep en stoepen die smaller zijn dan de norm. “Dit is een belemmerig voor mensen met een beperking, want ook zij moeten zich vrij kunnen bewegen in de openbare ruimte.” vertelt Beleidsadviseur  Aldo Kivits.  Vooral in de historische kernen van Vijfheerenlanden is dit een actueel thema. De gemeente Vijfheerenlanden wil dat hun gemeente toegankelijk is voor iedereen. Of iemand nu een rolstoel gebruikt of niet. “Iedereen moet zich zelfstandig kunnen bewegen waardoor ze zonder hulp van A naar B kunnen komen” vertelt Kivits. 

 

Onlangs liet de gemeente een Quickscan Toegankelijkheid uitvoeren om zo in kaart te brengen waar de knelpunten zitten in de openbare ruimte. De Quickscan brengt op straatniveau de mogelijke barrières in kaart die een obstakel vormen voor mensen met een hulpmiddel.

 

"We gaan in kleine stappen  organisch te werk en de Quickscan helpt om het visueel te maken"

 

In de  Quickscan wordt met duidelijke kaarten en foto’s inzichtelijk gemaakt waar de openbare ruimte goed of minder goed toegankelijk is. Dit geeft praktische handvatten aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.  

 

De gemeente Vijfheerenlanden wenst de uitkomst van de Quickscan mee te nemen in haar verdere beleidsvorming voor een toegankelijke gemeente. De uitkomsten bevestigen het beeld van de gemeente waar de verbeterpunten zitten.  Door de historische kenmerken van de kernen kan het lastig zijn de fysieke inrichting aan te passen aan de huidige normen en wensen. “We gaan in kleine stappen  organisch te werk en de Quickscan helpt om het visueel te maken” aldus Kivits. De openbare ruimte is niet iets wat van vandaag op morgen direct aangepast kan worden, maar door consequent focus te hebben voor toegankelijkheid zorgen we dat de gemeente Vijfheerenlanden een gemeente voor ons allemaal is.