Samen onderzoek doen in je buurt, wijk of gemeente? Burgerwetenschap (of Citizen Science) wordt steeds populairder en dat is niet zo raar. De technologische mogelijkheden van sensoren om de lucht-, water-, geluid- of bodemkwaliteit te meten nemen toe en de prijs van sensoren daalt. Daar komt bij dat inwoners actiever betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving en zelf het initiatief nemen om data te verzamelen waarmee ze problemen inzichtelijk maken.  

 

Citizen science heeft betrekking op alle typen onderzoeken/experimenten door burgers waarbij data verzameld en geanalyseerd wordt. Dat kan op vele verschillende manieren. Nieuw is dat in veel projecten (relatief goedkope) sensoren gebruikt worden om data te verzamelen. Voorbeelden zijn Snuffelfiets, Telraam, Curieuze Neuzen, Meet je stad en Hollandsche Luchten. In het ene project ligt de nadruk op het maken en begrijpen van de sensor en in andere projecten ligt de nadruk meer op laagdrempelige participatie van bewoners.

 

Meten leidt tot data. Het verzamelen, ontsluiten en begrijpen van data kan een belangrijke doelstelling van citizen science projecten zijn. Het vergroten van de bewustwording over factoren die effect hebben op de luchtkwaliteit, of inzicht krijgen in het effect van een wegomleiding op verkeersstromen helpt om een gelijkwaardig en constructief gesprek te voeren over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Als je de oorzaken van een probleem beter begrijpt, is het makkelijker om samen naar oplossingen te zoeken. 

 

Succesvolle citizen science projecten concentreren zich niet alleen op de technologie en data, maar besteden veel aandacht aan communicatie en community building. Het kost tijd en energie om mensen betrokken te houden, kennis te delen en de data te analyseren. Duidelijkheid over de verwachtingen, samenwerking met studenten en onderzoekers en openheid over de aanpak en dataverzameling helpen daarbij.

 

WeCity is betrokken bij meerdere citizen science projecten. De WeCity catalogus is de plek waar we verschillende sensoren van partners beschrijven die ook heel geschikt zijn om in te zetten voor citizen science projecten. Samen met de provincie Utrecht werken we aan een "self service portaal" om citizen science projecten van start tot finish te ondersteunen. Van selectie tot implementatie en uiteindelijk het beheer. Met een koppeling naar met Samen Meten van RIVM, ontsluiting via een sensorregister, en toetsing op privacy-aspecten (DPIA). Indien nodig kan WeCity, in samenwerking met partners, ondersteunen bij de verzameling, verwerking en ontsluiting van de data.