Een Digital Twin biedt een digitale kopie van de werkelijkheid via een 3D-kaartomgeving. Het combineert een grote hoeveelheid informatie en vertelt precies waar gebouwen staan, wegen liggen of prullenbakken geplaatst zijn. Steeds vaker wordt de 3D-kaart gecombineerd met dynamische informatie uit sensoren, zodat je een beeld krijgt wat er buiten gebeurt. Door databronnen te combineren kun je bijvoorbeeld zien hoe de schaduw van de bomen gedurende de dag wijzigt of wanneer er een file dreigt te ontstaan in de stad. Een Digital Twin biedt niet alleen de mogelijkheid om allerlei informatie in samenhang te bekijken, het is ook eenvoudig om verschillende ruimtelijke scenario's te onderzoeken, zoals de effecten van een nieuw woongebouw, een wegomleiding of een windmolen op de omgeving. 

 

Een mooi voorbeeld is de Groene Baten Planner die door RIVM is ontwikkeld. Die maakt o.a. gebruik van de geobasisregistraties en kan in Digital Twin oplossingen gebruikt worden om de baten van vergroeningsmaatregelen door te rekenen en driedimensionaal te bekijken.

 

Met een Digital Twin krijg je samenhangend beeld van de openbare ruimte en kun je sneller anticiperen op problemen, storingen of drukte in de stad. Zo combineert Digitwin van Argaleo een groot aantal databronnen om de openbare orde en veiligheid te managen. In het Living Lab Scheveningen is deze oplossing gebruikt met voetgangersdata en fietsdata om piekdruktes beter te beheersen.

 

De inzet van een Digital Twin is ook waardevol om burgers mee te nemen in beoogde veranderingen. Aan de hand van een simulatie kun je bewoners bijvoorbeeld laten zien welk effect windmolens op hun omgeving heeft of hoe de nieuwe inrichting van een straat eruit komt te zien. Met het visualiseren van dit soort aanpassingen aan de openbare ruimte maak je het voor betrokkenen tastbaar. Het verlaagt de drempel voor burgers om actief te participeren.  

 

De toegevoegde waarde van Digital Twin staat of valt met de kwaliteit, standaardisatie en het beheer van de beschikbare data. WeCity helpt organisaties gedurende het hele proces: van de selectie van oplossingen, het opslaan/bewerken tot ontsluiten van data volgens (inter)nationale standaarden. Zodat dezelfde data eenvoudig hergebruikt kan worden voor uiteenlopende toepassingen.  

 

WeCity biedt samen met haar partners oplossingen die helpen bij de ontwikkeling van een Digital Twin. De catalogus met databronnen, sensoren en innovatieve oplossingen en het Service Portaal ondersteunen de gefaseerde ontwikkeling van een Digital Twin voor elke organisatie. Wil je de mogelijkheden in jouw stad beter benutten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag om een aanpak op maat voor jouw organisatie te maken.