1. Het Klimaatakkoord uit 2019 formuleert een ambitieuze visie om te komen tot "zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050, zonder emissies, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond." Dit vergt een integrale benadering van het mobiliteitssysteem, met alle modaliteiten en infrastructurele voorzieningen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

 

9a5578caad476818eb71069cd8415087.jpg

 

Om de doelstellingen te bereiken, wordt gekozen voor een aanpak langs drie lijnen, waarbij technologie en data een belangrijke rol speelt: 

  • verminderen van het aantal gereisde kilometers in personen- en goederenvervoer, bijvoorbeeld door in te zetten op gedragsverandering (belastingen/subsidies), betere logistieke planning, of door ruimtelijke maatregelen. 
  • veranderen van de vraag naar duurzame en efficiëntere alternatieven, zoals fiets/lopen, openbaar vervoer of deelmobiliteit. 
  • verduurzamen van voertuigen en infrastructuur door schonere brandstoffen of slimmer materiaalgebruik. 
  1.  

Het rapport "Maatschappelijk impact van Slimme en Duurzame verstedelijking" beschrijft oplossingen om de impact van mobiliteit op de leefbaarheid, gezondheid en het ruimtegebruik te verminderen. De constatering dat auto’s in Nederland gemiddeld 95% van de tijd stil staan op een parkeerplaats en daarmee ca. 214.890 vierkante kilometer aan kostbare ruimte in beslag nemen, terwijl 80% van de ritten plaatsvindt binnen een straal van 0 tot 25 kilometer, bevestigt dat we slimmere en duurzamere oplossingen nodig hebben. De beschikbaarheid van alternatieven, ondersteunt door technologische verbeteringen en digitale platformen, neemt gelukkig al gestaag toe.

 

Ook de e-bike groeit in populariteit. Mede door de goede fietsinfrastructuur en de vergrote actieradius van de e-bike wordt het een steeds aantrekkelijker alternatief wordt voor autogebruik. Deze toename van het aantal fietsers is een positieve ontwikkeling voor de gezondheid en CO2-uitstoot, maar het levert ook nieuwe uitdagingen op. Het afgelopen jaar zijn er voor het eerst in jaren weer meer verkeersongevallen geweest dan het jaar ervoor. En daar zijn steeds vaker fietsers bij betrokken.  De verscheidenheid aan voertuigen, de drukte op fietspaden en het verschil in snelheid maakt dat we anders moeten gaan kijken naar hoe we veilige (fiets)infrastructuur ontwikkelen.  

 

Ook voor vracht- en goederenvervoer ligt er een grote opgave. De Topsector Logistiek gaat ervan uit dat de huidige logistieke efficiëntie rond de 45% ligt, in belangrijke mate veroorzaakt doordat vracht- of bestelwagens niet volledig bezet, of soms zelfs helemaal leeg, zijn. Met slimme maatregelen kan de logistieke efficiëntie worden vergroot, waardoor aanzienlijk minder kilometers gereden hoeven te worden.

 

De komende jaren gaat de Nederlandse infrastructuur behoorlijk op de schop. Realisatie van en onderhoud aan wegen, tunnels en bruggen zal leiden tot omleidingen, verkeershinder en vertragingen. Het wordt een grote uitdaging voor wegbeheerders en infra-partijen om Nederland bereikbaar te houden.  Actuele (digitale) verkeersinformatie over stremmingen is essentieel om gebruikers vervolgens goed te kunnen informeren en eventueel om te leiden.  

 

WeCity, in samenwerking met haar partners, biedt verschillende oplossingen om slimmer gebruik te maken van data, sensoren en innovatieve oplossingen. Wil je meer weten? Neem dan contact op.