In 2017 is de Nederlandse Smart City agenda gepubliceerd, met als subtitel "the future of living". Het rapport beschrijft hoe de maatschappelijke opgaven van steden op een verbindende en sector overstijgende wijze aangepakt kunnen worden. Zodat de leefbaarheid voor bewoners in de stad verbetert en economische kansen worden benut. Er zijn 5 randvoorwaarden gedefinieerd om dit te realiseren:

1) Een veilige én gestandaardiseerde digitale infrastructuur

2) Publiek-private samenwerking met ruimte voor experimenten

3) Nieuwe bestuursmodellen, integraal en samen met bewoners

4) Educatie en employability

5) Regionale samenwerking waarbij steden fungeren als netwerk

 

Het is (mede) aan gemeenten om invulling te geven aan deze uitgangspunten. Zij kent haar inwoners, ontwikkelt en beheert de openbare ruimte en realiseert oplossingen voor complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. 

 

Het vinden van de juiste balans en aanpak is geen sinecure. Er is wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en de AVG. Er zijn afspraken zoals de Sustainable Development Goals, het Schone Lucht Akkoord en de klimaatafspraken. En gemeenten hebben vaak ambities geformuleerd in hun collegeprogramma op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en participatie. Als je openstaat voor innovatie en de kansen ziet die technologie en data kunnen bieden, kunnen er nog steeds terechte zorgen zijn. Over de privacy, de kosten, de benodigde kennis, de betrokkenheid van inwoners en de mogelijke afhankelijkheid van leveranciers. En als datagedreven organisatie wil je inzicht in de openbare ruimte. Wat gebeurt er, waar hangen sensoren en welke data verzamelen ze? Wie beheert ze en voldoen ze aan de eisen uit de AVG?


Je zoekt naar concrete samenwerking, wilt kennis delen en inwoners actief betrekken. Oplossingen moeten aansluiten bij de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. En voldoen aan standaarden, ethische principes en kwaliteitscriteria.

 

Bovenstaande punten benoemen slechts het topje van de ijsberg. Het onderwerp zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dat vraagt een duidelijke visie, een behapbare aanpak, actieve betrokkenheid van inwoners, partners die verantwoordelijkheid nemen en hergebruik van bestaande kennis.

 

WeCity biedt graag een helpende hand om de juiste strategie te ontwikkelen. Wij begrijpen hoe je de slimme stad moet organiseren, weten waar je kennis kunt halen en hebben de ervaring om de juiste partners bij elkaar te brengen.

 

WeCity helpt de slimme stad
WeCity biedt diverse oplossingen en heeft een uitgebreid partnernetwerk. Die oplossingen toetsen wij o.a. op het gebruik van open standaarden, de dataverzameling en -ontsluiting, de privacy waarborgen en de inhoud van het SLA. Dit biedt zekerheid, keuzevrijheid en flexibiliteit.

 

Als onafhankelijke partij ontzorgt, regelt en verbindt WeCity de implementatie en het beheer van geïntegreerde en gestandaardiseerde oplossingen voor de slimme stad. Wij waarborgen dat verantwoordelijkheden duidelijk belegd zijn, faciliteren dat je in jouw eigen tempo kunt groeien als slimme stad en zorgen dat er keuzevrijheid is in mogelijke oplossingen.

 

Heb je een ambitie als slimme stad of voer je al verschillende projecten uit? En ben je op zoek naar een manier om deze initiatieven op te schalen en te beheren? WeCity denkt graag met je mee. Wij bieden een concrete en doelgerichte aanpak waarbij we als én met partners bouwen aan een slimme stad.

 

Neem gerust contact op. Dan maken we een vrijblijvende afspraak en bespreken we de mogelijkheden voor uw organisatie.