Inzicht in verkeersstromen

Telraam helpt om verkeersstromen in kaart te brengen. Met een innovatieve meetmanier kan op een continue, fijnmazige en efficiënte wijze inzicht worden geboden in aantal voetgangers, fietsers en (vracht)auto's.

 

Huidige verkeerstellingen zijn duur, beperkt in tijd en registreren zelden alle vervoerswijzen. Met Telraam kunnen burgers zelf actief bijdragen door metingen uit te voeren die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren. Met de data die deelnemers verzamelen, ontstaat inzicht in het verkeer in hun straat. En helpen zij tegelijkertijd om betere beleidsmaatregelen te ontwikkelen.

 

Telraam is actief in een groot aantal landen en heeft inmiddels een zeer uitgebreid netwerk in België. In de provincie Utrecht zijn in 2020 de eerste stappen gezet om Telraam actief te gaan gebruiken. Op de kaart van Telraam zijn de meetpunten inzichtelijk. 

 

De opzet van Telraam is prachtig in z'n eenvoud. Iedereen kan makkelijk zelf een volautomatische verkeersteller aan het raam hangen, en direct beginnen met het tellen van het verkeer. Zo simpel is Telraam. Alle verzamelde meetgegevens worden beschikbaar gesteld voor beleid, onderzoekers, maar ook voor alle bewoners en geïnteresseerden.