Toegankelijkheid van de openbare ruimte

Een toegankelijke openbare ruimte

Quick Scan Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Begin oktober was het de Week van de Toegankelijkheid. In een slimme stad kan iedereen volwaardig meedoen en gebruik maken van de openbare ruimte. 
 
Nederland heeft het VN-verdrag Handicap gerectificeerd. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. In Nederland wonen ruim 2 miljoen Nederlanders met een beperking, deze zijn slechtziend, blind, doof of hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Als gevolg van vergrijzing zal dit aantal verder toenemen. WeCity heeft de QuickScan Toegankelijkheid Openbare Ruimte ontwikkeld, in samenwerking met GIS-Specialisten. 

Wat houdt de Quick Scan in? 

Door een analyse en classificatie van verschillende databronnen ontstaat een toegankelijkheidsindex openbare ruimte. Dat betekent: 

  • Binnen 10 werkdagen een volledige QuickScan zonder complexe, tijdrovende en dure technische hulpmiddelen en rekenmodellen; 
  • In één oogopslag op een kaart inzichtelijk waar verbeterpunten zitten. Zodat u prioriteiten kunt stellen en uw beleid succesvoller kunt uitvoeren; 
  • Een handig communicatie-instrument voor uw inwoners en bezoekers van de gemeente. 

 

Voor wie is de QuickScan Toegankelijkheid Openbare Ruimte? 

De QuickScan Toegankelijkheid Openbare Ruimte is voor gemeentes die de mobiliteit en toegankelijkheid voor hun inwoners en bezoekers willen verbeteren, maar nog niet zo goed weten hoe of waar ze moeten beginnen. Maar deze QuickScan helpt ook voor gemeenten die al verder zijn begonnen en inzicht willen krijgen in de voortgang en/of de realisatie van VN-verdrag: handicap in Nederland, willen monitoren. 

Een toegankelijke openbare ruimte is goed voor iedereen

Eenvoudig uitbreiden

Klein beginnen, eenvoudig uitbreiden 

  • Een uitgebreider en gedetailleerder beeld met toevoeging van extra databronnen zoals verkeersstromen, kwaliteit van het wegdek, wegwerkzaamheden en evenementen; 
  • Een slimme route-app voor mindervaliden die rekening houdt met obstakels en de toegankelijkheid van de openbare ruimte; 
  • Slimme sensoren om real time inzicht te verzamelen over een diversiteit aan onderwerpen. 

 

Een toegankelijke openbare ruimte levert voor iedereen voordelen op. Jong en oud. Goed ter been of minder valide. Met gerichte maatregelen creëer je een omgeving die uitnodigt tot bewegen en participeren. Daar kun je vandaag al mee beginnen.