Om nieuwe datagedreven Use Cases en toepassingen te ontwikkelen is het essentieel dat de beoogde oplossing SMART gedefinieerd is. En daar wringt de schoen nog weleens. Beleid is vaak opgesteld vanuit een breed kader met verschillende mogelijke uitwerkingen.

 

Om nieuwe toepassingen te kunnen ontwikkelen wil je beleid vertalen naar hele specifieke en concrete stappen. 

 

WeCity ondersteunt StadsMakers met het concretiseren van nieuwe use cases naar een functioneel ontwerp, ofwel een concrete blauwdruk op basis waarvan een uitvraag gedaan kan worden of ontwikkelaars aan de slag kunnen om nieuwe oplossingen te realiseren. Het functioneel ontwerp omvat onder andere het volgende: 

 

  • Customer journey’s (hoe wordt het product/de dienst gebruikt)
  • Uitwerking van alle benodigde functionaliteiten
  • Proces Chart met de procesflow van de oplossingen
  • GAP-analyse wat is er al en wat mist er nog