Het beheer van de slimme wijk is waar de gehele dienstverlening van WeCity samen komt. Of het nu om nieuwe gebiedsontwikkelingen gaat of bestaande wijken die op een andere wijze ingericht of beheert moeten worden, WeCity biedt StadsMakers concrete tools om dit mogelijk te maken. 

 

De woningbouwopgave waar we voor staan is enorm. Er vinden veel grote gebiedsontwikkelingen plaats zoals Spoorzones en verdichtingsprojecten in binnensteden. Een opgave waar thema’s als leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid optimaal worden ingezet om fijne woonomgevingen te creëren.

 

Om al deze thema’s in samenhang met elkaar te kunnen monitoren en beheren biedt WeCity tools die domein overstijgend zijn en inzicht verschaffen over een gebied in plaats van over één asset of onderwerp:

 

  • Ondersteuning om beleid te vertalen naar meetbare KPI’s die we overzichtelijk samenbrengen in één dashboard voor beheer en monitoring  
  • Ondersteuning in programma van eisen om dataontsluiting van de infrastructuur mogelijk te maken
  • Zichtbaar maken welk effect de verschillende beleidskeuzes hebben
  • Combineren en beheren van verschillende meetinstrumenten (sensoren) tot één toepassing
  • Ontsluiting en combineren van verschillende databronnen ter onderbouwing en monitoring van de gestelde KPI’s
  • Rapportage en beheer van alle contracten op één plek.