Een slimme stad is toegankelijk voor iedereen!

Fundamentele waarden, zoals rechtvaardigheid, gelijke kansen, leefkwaliteit, democratie en diversiteit, zijn het uitgangspunt van een inclusieve stad. En een slimme stad zorgt dat iedereen volwaardig kan meedoen en gebruik kan maken van de openbare ruimte. 

 

Voor kwetsbare groepen is dat nu niet het geval. Bij het ontwerp en beheer van steden wordt nog vaak uitgegaan van mobiele en vitale mensen. Onderhoudswerkzaamheden aan wegen, onoverzichtelijke en onveilige kruispunten, smalle stoepen en verkeerd geparkeerde voertuigen, zorgen ervoor dat een grote groep mensen letterlijk en figuurlijk drempels moet overwinnen om gebruik te maken van de openbare ruimte. Mede hierdoor bewegen mensen met een beperking minder vaak. Dit geldt in het bijzonder voor rolstoelgebruikers.

 

Een inclusieve stad stimuleert participatie. Een goede opzet, waarbij alle groepen betrokken worden (jong/oud, met en zonder beperking, arm/rijk) stimuleert sociale interactie en betrokkenheid. En het vergroot het draagvlak voor nieuwe plannen, beleid of projecten.

 

Data en technologie helpen om een inclusieve stad te realiseren. Open data, Citizen Science projecten, Digital Twins, innovatieve participatiemethoden en handige apps zijn hulpmiddelen om iedereen te betrekken, inzicht te bieden en betere oplossingen te ontwikkelen. Een voorbeeld is de app Route4U die een navigatiesysteem voor rolstoelgebruikers biedt. De data die daarmee verzameld wordt, is input voor steden om de openbare ruimte te verbeteren.

 

20 principes voor inclusiviteit

 

De Europese Unie heeft 20 principes geformuleerd, die een leidraad zijn om tot een eerlijk, inclusief en Europa vol kansen te komen. De principes uit deze “Pillar of Social Rights” zijn ook van toepassing op de ontwikkeling en het beheer van een slimme, inclusieve stad.

 

WeCity biedt oplossingen die bijdragen aan een inclusieve stad, zoals de Quick Scan Toegankelijkheid. Wij stellen eisen aan de technologie zelf, maar ook de toegang tot data. We kunnen helpen, samen met onze partners, om doelstellingen meetbaar en inzichtelijke te maken. En wij zoeken altijd naar samenwerking met alle partijen, zodat een slimme stad een stad voor iedereen is.

 

Wil je de mogelijkheden in jouw stad beter benutten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag om een aanpak op maat voor jouw organisatie te maken.