Samen zijn we sterker

Geen enkele partij heeft de complete oplossing voor de complexe opgaven waar steden voor staan. We hebben elkaar nodig om de ruimtelijke, milieu-, sociale en infrastructurele vraagstukken op te lossen. Alleen door samenwerking tussen marktpartijen, overheden, onderzoeksbureaus en burgerinitiatieven komen we tot succesvolle, herbruikbare oplossingen.

 

Samenwerking gaat echter niet vanzelf. Daar horen afspraken bij en dat moet je organiseren en onderhouden. WeCity coördineert deze samenwerking. Met oplossingen die aanbieders en vragers op een transparante manier verbinden, helpen we steden op een slimme manier gebruik te maken van data en technologie. Niet als doel op zich, maar als middel om steden leefbaarder, duurzamer en inclusiever te maken.

 

WeCity helpt om de hele keten te organiseren en regisseren. Steeds vaker is een oplossing namelijk maar één bouwsteen in een integrale, gebiedsgerichte ontwikkeling. Een slimme oplossing is daarbij zo sterk als de zwakste schakel. Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, heldere service-afspraken en interoperabiliteit door het gebruik van open standaarden zijn cruciaal om alle afhankelijkheden te managen. Daar ligt de kennis en kracht van WeCity.