De afgelopen jaren hebben we allemaal de negatieve effecten van hitte en droogte kunnen ervaren door de toenemende verstedelijking. Veel organisaties werken al aan oplossingen om nieuwe en bestaande woongebieden groener, duurzamer en klimaatadaptief te maken. Het succes van deze maatregelen staat of valt met de betrokkenheid van bewoners. Met Pientere Tuinen motiveren we bewoners om hun eigen tuin te vergroenen.

 

Het doel van Pientere Tuinen is het vergroenen van bestaande én nieuwe (privé)tuinen. Om dat te bereiken, kiest Pientere Tuinen voor een samenhangende aanpak langs drie lijnen. Een datagedreven aanpak, waarbij met duizenden bodemsensoren de vochtigheid en temperatuur van de bodem in tuinen wordt gemeten, levert veel informatie op die gebruikt wordt om inwoners bewust van de noodzaak van vergroening via tuintips en voorlichting op maat. De data die worden verzameld, worden inzichtelijk gemaakt voor de deelnemers én gebruikt voor twee onderzoeksprogramma’s. Eén onderzoeksprogramma concentreert zich op milieu- en gezondsheidsaspecten. Het andere programma onderzoekt de factoren die bevorderend/belemmerend werken op het gedrag van mensen om op die manier succesvolle interventiestrategieën te kunnen ontwikkelen. 

 

Pientere Tuinen is een ambitieus driejarig participatie- en onderzoeksproject om inwoners voor te lichten, inzicht te bieden met data en te activeren een bijdrage te leveren aan de vergroening van hun tuin. Pientere Tuinen is een samenwerking van o.a. Stichting Steenbreek, Stichting Future City, WeCity, RIVM en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project Pientere Tuinen bouwt voort op ervaringen die in Vlaanderen zijn opgedaan met het project Curieuze Neuzen.

 

Het doel is om in januari 2023 te starten met Pientere Tuinen. Ben je een gemeente, projectontwikkelaar, woningcorporatie, buurtinitiatief of andere betrokken partij en geïnteresseerd in Pientere Tuinen? Neem dan contact op via onderstaand formulier.