Er is een grote bouwopgave voor de komende jaren. Er zullen veel nieuwe woningen worden gebouwd in stedelijke (her)ontwikkelingsgebieden. Dat biedt een kans om de ambities te realiseren voor een gezonde en duurzame leefomgeving, zoals vastgelegd in de Omgevingswet, het Schone Lucht Akkoord, klimaatplannen en lokale beleidsdoelstellingen. 

 

Om inzichtelijk te maken of en hoe de ontwikkeling van een nieuw woongebied bijdraagt aan de verschillende ambities voor een gezonde, duurzame leefomgeving, biedt WeCity de Sensorkit Gezonde Leefomgeving. 

 

De Sensorkit Gezonde Leefomgeving bestaat uit zes slimme sensoren die de kwaliteit van de lucht, de bodem en het water meten: vóór, tijdens en na de bouw van een nieuw woongebied. De resultaten van die metingen worden realtime gepresenteerd in een dashboard. Daarmee is de Sensorkit een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren en evalueren van beleidsmaatregelen. De snelle implementatie en lage aanschafkosten zorgen ervoor dat u zonder inspanningen direct kunt starten met metingen.  

 

De Sensorkit Gezonde Leefomgeving richt zich op lokale omstandigheden en levert direct bruikbare data om bewoners actief te informeren en te betrekken bij de uitkomsten van beleid. Daarmee wordt het draagvlak en de betrokkenheid vergroot. Het stimuleert een intensieve samenwerking tussen gemeente en bewoners bij het realiseren van een gezonde leefomgeving. Deze omgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

 

fb01cfcd765b5152fad31e9dfc6760c1.png

 

Wat meet de Sensorkit Gezonde Leefomgeving?

 

  • Waterkwaliteit

De sensor meet de temperatuur en de elektrische geleiding van het water, en analyseert het mineraal- en zoutgehalte van het water. Dit geeft een goede indicatie van mate waarin het water vervuild is.

 

  • Luchtkwaliteit

De sensor registreert fijnstofdeeltjes van verschillende grootte (PM 1.0, PM 2.5 en PM 10), temperatuur en luchtvochtigheid.

 

  • Bodemkwaliteit

De sensor meet de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt naar bodemtype (grondsoort).

 

Direct aan de slag!

 

De Sensorkit Gezonde Leefomgeving is een kant-en-klare oplossing die zich in de praktijk bewezen heeft. WeCity plaatst de sensoren, levert het dashboard en doet het beheer. De data wordt veilig opgeslagen en via open standaarden ontsloten. U bepaalt wat er met de data gebeurt. Vul het onderstaande formulier in als u meer wilt weten over de Sensorkit Gezonde Leefomgeving.