Service management is cruciaal voor de slimme stad

Service Management

WeCity Servicemanagement

Alles is met alles verbonden. Dat klinkt als een cliché. Voor de stedelijke beheeropgaven heeft het echter vergaande consequenties. Als één schakel in de keten uitvalt, kan dat tot een kettingreactie leiden. Met de groeiende afhankelijkheid van data en technologie is het cruciaal dat er duidelijke afspraken zijn over beschikbaarheid, performance en de verantwoordelijkheden van elke partij.

 

Neem lichtmasten als voorbeeld. Een lantaarnpaal wordt steeds meer een multifunctioneel apparaat. Met slimme verlichting, sensoren, 5G-voorzieningen en een laadpunt voor elektrische voertuigen. Dat betekent ook dat er steeds meer partijen betrokken zijn. Die ieder verantwoordelijk zijn voor een klein stukje van het beheer. Maar die ook van elkaar afhankelijk zijn als zich een probleem voordoet. Juist op dat moment wil je dat er snel actie ondernomen wordt en er duidelijkheid is over service- en contractafspraken.

 

WeCity helpt daarbij. De partners in de WeCity Catalogus voldoen aan heldere criteria en WeCity waarborgt en controleert de afspraken die worden vastgelegd. Zodat we direct tot actie kunnen overgaan als er zich een probleem voordoet.