Een gemeente heeft baat bij de slimme stad. Zij kent haar inwoners, ontwikkelt en beheert de openbare ruimte en realiseert oplossingen voor complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het vinden van de juiste balans en aanpak is geen sinecure.

 


Je hebt te maken met wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet. En met afspraken zoals de Sustainable Development Goals, het Schone Lucht Akkoord en de klimaatafspraken. En je hebt ambities geformuleerd op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

 


Je staat open voor innovatie en ziet de kansen die technologie en data kunnen bieden. Maar je hebt ook zorgen. Over de privacy, de kosten, de benodigde kennis, de betrokkenheid van inwoners en de mogelijke afhankelijkheid van leveranciers.

 


Als datagedreven organisatie wil je inzicht in het gebruik van de openbare ruimte. Waar hangen sensoren en welke data verzamelen ze? Wie beheert ze en voldoen ze aan de eisen uit de AVG?

 


Je zoekt naar concrete samenwerking, wilt kennis delen en inwoners actief betrekken. Oplossingen moeten aansluiten bij de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. En voldoen aan standaarden, ethische principes en kwaliteitscriteria.

 

Bovenstaande punten benoemen slechts het topje van de ijsberg. Het onderwerp zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dat vraagt een duidelijke visie, een behapbare aanpak, actieve betrokkenheid van inwoners,  partners die verantwoordelijkheid nemen en hergebruik van bestaande kennis.

 

Wij bieden graag een helpende hand om de juiste strategie te ontwikkelen. Omdat wij begrijpen hoe je de slimme stad moet organiseren, weten waar je kennis kunt halen en ervaring hebben om de juiste partners bij elkaar te brengen.

 

WeCity helpt de slimme stad
WeCity biedt een catalogus en partnernetwerk met een grote diversiteit aan oplossingen. Die oplossingen toetsen wij o.a. op het gebruik van open standaarden, de dataverzameling en -ontsluiting, de privacywaarborgen en de inhoud van het SLA. Dit biedt zekerheid, keuzevrijheid en flexibiliteit.

 

Als onafhankelijke partij ontzorgt, regelt en verbindt WeCity de implementatie en het beheer van geïntegreerde en gestandaardiseerde oplossingen voor de slimme stad. Wij waarborgen dat verantwoordelijkheden duidelijk belegd zijn, faciliteren dat je in jouw eigen tempo kunt groeien als slimme stad en zorgen dat er keuzevrijheid is in mogelijke oplossingen.

 

Heb je een ambitie als slimme stad of voer je al verschillende projecten uit? En ben je op zoek naar een manier om deze initiatieven op te schalen en te beheren? WeCity denkt graag met je mee. Wij bieden een concrete en doelgerichte aanpak waarbij we als én met partners bouwen aan een slimme stad.