Jij werkt dagelijks aan een duurzame, leefbare en veilige omgeving. Om dit te realiseren maak je afwegingen en simulaties om plannen te verifiëren. Je gebruikt data om tot goede beslissingen en beleid te komen en je hebt contact met burgers en leveranciers om afspraken vast te leggen en te monitoren.

 

De complexiteit van jouw werk kent steeds meer afhankelijkheden en is steeds meer data gedreven. Tegelijkertijd zijn samenwerking, privacy en transparantie belangrijke uitgangspunten.

 

WeCity biedt StadsMakers als jij de digitale tools en ondersteuning voor een toekomstgerichte aanpak van de openbare ruimte. Dit doen we op twee verschillende vlakken:

  • Tools om datagedreven besluitvorming te stimuleren
  • Tools voor een stadsbrede beheer van data en oplossingen met haar afhankelijkheden.