Het WeCity Urban Platform

WeCity Urban Platform

Een Open Urban Platform als verbindende schakel

Een open urban platform is een digitale stedelijke infrastructuur en één van de bouwstenen voor een smart city. Het is een open transparant en toegankelijk platform voor inwoners, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden. Het platform is gebaseerd op eenduidige set aan afspraken, standaarden en een technische implementatie die data en informatiegestuurde diensten in steden mogelijk maakt. 

 

Een smart city produceert én gebruikt data. Data die afkomstig zijn uit een veelheid aan bronnen. Open data van overheidsorganisaties, sensordata, externe en/of commerciële bronnen van bedrijven.

 

De diversiteit aan thema's, datastromen, betrokkenen en randvoorwaarden, leiden tot een verscheidenheid aan beschikbare platformen voor uiteenlopende gebruiksdoeleinden. Er is niet in één alomvattend, centraal urban (data)platform, dat geschikt is voor alle vraagstukken. Los van de beheer- beveiligings- en privacyvraagstukken, past een dergelijke opzet ook niet bij de huidige, decentrale netwerksamenleving. Het uitgangspunt moet zijn dat data bij de bron en door haar eigenaren beheerd worden. Een Urban Platform moet faciliteren dat deze data op een veilige en betrouwbare manier gedeeld kunnen worden. Zo ontstaat een smart city met een federatief stelsel van platformen die elk hun eigen data verzamelen en delen.  

 

Om de samenhang en uitwisseling van die data te borgen is het essentieel dat al die verschillende platformen op een veilige manier verbonden worden. Interoperabiliteit, oftewel de wijze waarop onderdelen met elkaar kunnen communiceren, is daarbij de centrale term. Daarnaast vraagt het veilig delen van data om oplossingen die de identiteit en rechten van gebruikers onomstotelijk kunnen controleren en toepassen.

 

WeCity richt zich op het bieden van een Urban Platform en het bijbehorende afsprakenstelsel. Zo creëren we waarborgen over het gebruik van standaarden, operationele en juridische overeenkomsten, beveiliging, identiteitsmanagement en FAIR data principes. Ons doel is om de uitwisseling van data  zo eenvoudig én veilig mogelijk te maken. 

 

Concreet betekent dit dat WeCity een "trust framework" ontwikkeld met specifieke spelregels en diensten op het gebied van transparantie en openheid, contractvorming, service level afspraken, privacywaarborgen en performance monitoring. 

 

Bij al onze activiteiten maken we gebruik van (internationale) industrie standaarden  en gerenommeerde samenwerkingsverbanden. We gebruiken de open API's van TM Forum, de API's en datamodellen van FIWARE. Maar kiezen ook voor de internationale FAIR data principes en het Tadaa manifest . De FAIR data principes zijn richtlijnen voor het beschrijven, opslaan en publiceren van data. Het staat voor Vindbaar (Findable), Toegankelijk (Accessible), Uitwisselbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable). Deze principes staan ook centraal in het beleid van de Nederlandse overheid. De gemeente Amsterdam is één van de initiatiefnemers van de Tadaa Manifest, waarin o.a. ingegaan wordt op de zeggenschap, legitimiteit en transparantie van data. 

 

Het doel van WeCity is om de uitwisseling van data, oftewel de interoperabiliteit, zo eenvoudig mogelijk te maken.

 

In de Catalogus zijn verschillende data- en IoT platform oplossingen te vinden, waarbij elke oplossing zich op specifieke onderdelen richt. Het WeCity Urban Platform fungeert als verbindende schakel om deze verschillende platformen op basis van gezamenlijke afspraken met elkaar te koppelen.  

 

Wil je de mogelijkheden in jouw stad beter benutten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag om een aanpak op maat voor jouw organisatie te maken.