Nieuwe mogelijkheden voor de slimme stad

Steden willen een duurzame, leefbare, veilige omgeving bieden aan hun inwoners, bedrijven en bezoekers. Op een efficiënte en effectieve manier. Technologie en data kunnen daar bij helpen.

 

De toekomst van de stad wordt bepaald door het samenspel tussen partijen, met de overheid als één actor. Het initiatief voor de  energietransitie, nieuwe mobiliteitsconcepten of klimaatadaptatie komt steeds vaker van buiten de overheid. Succesvolle en duurzame oplossingen, die verder gaan dan kleinschalige pilots, vergen samenwerking, uitwisseling van kennis, openheid en standaarden. Een “goede” stad, is duurzaam, leefbaar, inclusief en flexibel. Om dat doel te bereiken, is een andere aanpak nodig.

 

Hoewel iedere stad zijn eigen uitdagingen kent, zijn er veel overeenkomsten. Niemand wil het wiel opnieuw uitvinden, maar wel zelf het tempo en de vorm bepalen. Net als Lego: Elk stukje past op elkaar, maar je hebt de vrijheid om zelf te bouwen wat je wilt en wanneer.

 

Er is nu een veelheid aan oplossingen beschikbaar voor de slimme stad. Rijp en groen. Het ontbreekt aan inzicht in de kwaliteit, waarborgen voor de continuïteit en de garantie dat verschillende bouwstenen op elkaar passen. Het hebben van innovatieve technologie, waardevolle data of digitale diensten alléén, is onvoldoende. Er is een kip-ei situatie. Er is behoefte aan een open catalogus/marktplaats met data en oplossingen die voldoen aan standaarden. Een marktplaats waarin oplossingen concurreren op basis van gelijke mogelijkheden, open standaarden en leveranciersonafhankelijkheid. Zodat de selectie van de juiste oplossing voor steden eenvoudiger wordt, zonder langdurige aanbestedingsprocessen.

 

Een open marktplaats biedt bedrijven mogelijkheden om hun oplossingen in nieuwe markten aan te bieden. En dat helpt steden hun ruimtelijke, milieu- en sociale vraagstukken op te lossen. WeCity koppelt en verbindt. En brengt oplossingen, data, devices en kennis samen. Hierdoor maken we het makkelijk om zonder zorgen de juiste oplossing te kiezen en in eigen tempo verder te groeien naar een smart city.

 

WeCity verbindt en ontzorgt. Met een betrouwbaar, open ecosysteem voor data, sensoren en oplossingen die toegankelijk is voor iedere leverancier die voldoet aan heldere kwaliteitscriteria. Door het service- en contractmanagement te verzorgen, bewaakt WeCity het proces en de kwaliteit. Dat geeft keuzevrijheid én biedt waarborgen. Het is de betrouwbare “one stop shop” for smart city solutions.

 

WeCity neemt de belemmeringen weg voor een duurzame, inclusieve stad door het bieden van een open, gestandaardiseerde, betrouwbare omgeving voor stedelijke data en diensten.

 

Wij helpen steden slimmer te worden door barrières weg te nemen. We helpen bedrijven om een grotere markt te vinden voor hun data, diensten en devices. We willen de vertrouwde verbinding zijn tussen vraag en aanbod via een open, op standaarden gebaseerd ecosysteem.