Duurzame verstedelijking vraagt oplossingen voor de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het verbindt ecologische, economische en sociale belangen. Innovatie, technologie en data zijn belangrijke hulpmiddelen om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en de bijdrage van afzonderlijke maatregelen.

 

Succesvolle oplossingen vragen een integrale aanpak, waarbij onderwerpen als klimaatverandering, verstedelijking, mobiliteit, grondstoffengebruik en gezondheid in samenhang worden beschouwd. 

 

Zo manifesteert klimaatverandering zich in steden door toegenomen hittestress, overstromingen bij piekbuien en meer luchtverontreiniging. Dat heeft effect op de gezondheid van mensen en zorgt voor grote economische schade. Het nationaal Deltaprogramma beschrijft wat er nodig is om tot een "klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting" van Nederland te komen. En de Sustainable Development Goals (SDG) formuleren doelstellingen om ook in de toekomst een leefbare planeet te behouden.

 

In een duurzame stad draagt de groene infrastructuur bij aan de versterking van sociale en economische netwerken. Het planten van bomen of het aanleggen van waterelementen, zorgt niet alleen voor vermindering van de hittestress, maar maakt de stad ook aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Het is aangetoond dat wandelen mensen gelukkiger en gezonder maakt, zorgt voor minder luchtverontreiniging en de interactie tussen mensen bevorderd. Vergroening draagt bij aan vele andere doelstellingen en maakt de stad leefbaarder en duurzamer.

 

Ook ten aanzien van de energiebehoefte is veel winst te halen. Door in te zetten op duurzame, hernieuwbare bronnen, en door de beschikbare infrastructuur slimmer te gebruiken. Een mooi voorbeeld zijn de innovatieve laadpalen van Lomboxnet in Utrecht. Die zijn geschikt om zonne-energie op te slaan in de batterijen van elektrische auto’s en terug te leveren aan de buurt.  Daarmee wordt de batterij van de auto een onderdeel van de energie-infrastructuur van een wijk. 

 

Als WeCity helpen we, samen met onze partners, om de duurzaamheidsdoelstellingen uit SDG 11 (Sustainable Development Goal) te realiseren. Dat doen we met oplossingen die doelstellingen meetbaar en de voortgang inzichtelijk maakt. Door het beschikbaar stellen van waardevolle databronnen en oplossingen van partners in de WeCity catalogus. En door samenwerking met alle betrokken stakeholders te stimuleren.

 

Wil je de mogelijkheden in jouw stad beter benutten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag om een aanpak op maat voor jouw organisatie te maken.