Storingsmonitor openbare ruimte

Storingsmonitor

Voorkom herhaalstoringen in de openbare ruimte

Meer meldingen openbare ruimte

Vaker storingen in objecten in de openbare ruimte

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies blijkt dat het aantal meldingen in de openbare ruimte de afgelopen jaren steeds verder toeneemt met in sommige gemeenten een stijging van ruim 20%.

 

Enerzijds lijken burgers actiever betrokken om meldingen te doen, anderzijds bevinden zich steeds meer objecten in de openbare ruimte die storingen kunnen geven. Hierbij valt te denken aan afvalcontainers die niet goed werken, verlichting dat kapot is of openbare laadpalen die het niet doen.

 

Herhaalstoringen vormen een groot deel van de totaal aantal storingen.

Veel meldingen betreffen storingen die in korte tijd al vaker zijn voorgekomen. Uit een analyse bij verschillende gemeente blijkt dat deze herhaalmeldingen al gauw 12% van het totaal aantal meldingen bevat.

 

Aan elke melding zitten financiële een maatschappelijke kosten voor gemeenten om dit te verwerken, op te volgen en mogelijk te repareren. Dit terwijl een groot deel van de herhaal storingen voorkomen kan worden!

Mogelijkheden storingsmonitor

Wat biedt de storingsmonitor?

  • We brengen we aan de hand van verschillende bronnen de meest voorkomende storingen in kaart
  • We geven uw inzicht in het besparingspotentieel van herhaalstoringen
  • We bieden u concrete oplossingen waarmee u deze herhaalstoringen kunt voorkomen.

De storingsmonitor bespaart geld en verlaagt de CO2 uitstoot

De storingsmonitor zorgt er niet alleen voor dat je kosten bespaart op het beheer en onderhoud, het verminderd CO2 uitstoot door onnodige extra ritten en geeft een integraal beeld over alle objecten in de openbare ruimte heen, die domein overstijgend is.

storingsmonitor dashboard