Een lantaarnpaal is meer dan alleen een mast met een lamp. Het wordt steeds meer een multifunctioneel object in de openbare ruimte dat verschillende functies combineert. Zoals slimme verlichting die reageert op de omgeving, sensoren die de luchtkwaliteit of geluidhinder meten, of een geïntegreerd laadpunt voor elektrische voertuigen.  

 

Er zijn in Nederland zo’n 3,5 miljoen lantaarnpalen. Die hebben bijna allemaal een aansluiting op het stroomnet en beschikken in toenemende mate over connectiviteit, bijvoorbeeld via glasvezel. Daarmee is deze infrastructuur uitermate geschikt voor nieuwe digitale oplossingen van de slimme stad.   

 

In de praktijk zijn er veel barrières die de integratie van nieuwe functies in een lantaarnpaal belemmeren. Zo worden er, terecht, steeds meer eisen gesteld aan de inzet van sensoren en andere IoT-apparaten in de openbare ruimte, zoals privacy-waarborgen, data-eigenaarschap, certificeringen, naleving van (ruimtelijke) wetgeving en toepassing van open standaarden. In combinatie met het beperkte inzicht in de (on)mogelijkheden van elke lichtmast en het actuele gebruik van sensoren (incl. de dataverzameling) in de openbare ruimte, leidt dit tot terughoudendheid bij het toevoegen van nieuwe/extra apparaten. Dat wordt versterkt door het feit dat er veel verschillende partijen betrokken zijn, zoals de netwerkbeheerder, de gemeente, onderhoudspartijen, de glasvezelexploitant en de leveranciers van deeloplossingen.


Een deel van deze barrières kan weggenomen worden door ondersteuning te bieden bij het beoordelen van de functionele en technische aspecten van mogelijke oplossingen. Een transparant afwegingskader geeft duidelijkheid over relevante aspecten zoals data-eigendom, connectiviteit, service afspraken, standaarden, kosten en beveiliging.


Als er beter inzicht is in de kenmerken van de mast, de toepassingen en betrokken partijen, dan vereenvoudigt dat de monitoring en aansturing van de hele waardeketen en het onderliggende serviceproces. Dat is precies wat het WeCity Service Portaal doet. Ook in het SLAM-project staat dit onderwerp centraal.